Školení BOZP a PO

 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)


zajištění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP
(na základě ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) v rozsahu:

 • vypracování osnovy školení,
 • vypracování zkušebních testů k ověření znalostí vedoucích zaměstnanců,
 • vlastní školení (v rozsahu, který bude stanoven na základě dohody se zaměstnavatelem),
 • ověření znalostí a závěrečné hodnocení školení,
 • vydání písemného osvědčení vedoucím zaměstnancům o absolvování školení,

zpracování dokumentace o školení (na základě ustanovení § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění)

 

Oblast požární ochrany (PO)


zajištění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO
(na základě ustanovení § 16 zákona č. 133/1985 Sb. o PO a § 23 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., (o požární prevenci) v rozsahu:

 • vypracování tématického plánu a časového rozvrhu školení,
 • vypracování zkušebních testů k ověření znalostí vedoucích zaměstnanců,
 • vlastní školení (v rozsahu, který bude stanoven na základě tématického plánu a časového rozvrhu školení po dohodě se zaměstnavatelem),
 • ověření znalostí a závěrečné hodnocení školení,
 • vydání písemného osvědčení vedoucím zaměstnancům o absolvování školení,
 • zpracování dokumentace o školení,

zajištění odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek
zřízených podle ustanovení § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o PO (na  základě  ustanovení §16 zákona č. 133/1985 Sb, o PO a §24 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) včetně ověření jejich znalostí a zpracování potřebné dokumentace,

zajištění odborné přípravy preventistů požární ochrany
(na základě ustanovení § 16 zákona č. 133/1985 Sb. o PO a § 25 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)