Externí servis

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

 

 • výkon činností odborně zpusobilé osoby v oblasti BOZP u právnických a podnikajících fyzických osob (formou externího servisu),
 • poradenství v oblasti BOZP,
 • pohotovostní servis v oblasti BOZP zajištovaný prostřednictvím mobilních telefonů
  (24 hodin denně všechny informace z oboru, které je možno po telefonu sdělit)
  s možností výjezdu a pomoci na místě (na zvláštní žádost objednatele).

 

V oblasti hygieny práce


poradenství a služby

 • vycházející ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a dalších obecně závazných předpisů a dosud platných předpisů ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Jedná se především o problematiku rizikových faktorů pracovních podmínek, kontrolovaných pásem (dříve rizikových pracovišť), rizikových prací, práce žen a mladistvých, hygienického uspořádání pracovišť, velikosti a vybavení sanitárních zařízení atp. (viz nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a další)

 

V oblasti požární ochrany (PO)

 

 • výkon činností odborně zpusobilé osoby v oblasti PO u právnických a podnikajících fyzických osob (formou externího servisu),
 • poradenství v oblasti PO,
 • pohotovostní servis v oblasti PO zajištovaný prostrednictvím     mobilních telefonů (24 hodin denně všechny informace z oboru, které je možno po telefonu sdělit) s možností výjezdu a pomoci na místě (na zvláštní žádost objednatele).